top of page

Shlokas

iTablaPro Settings : 

Pitch : C   

Taal : Rupak  Tempo : 200

Play Audio: 

Shlokas -
00:00
ganesha_PNG42.png

Vakratunda   Mahaakaaya
Soorya Koti Sama Prabha
Nirvighnam Kuru Me Deva
Sarva Kaaryeshu Sarvada

namaskar-hand-png--338.png
gate-clipart-hindu-god-618323-8809890.pn

Gurur-Bramha Gurur-Vishnu

Guru Devo Maheswaraha

Guru Saakshaat Parabhramha

Tasmai  Shri Gurave Namaha

Mangalam Bhagavaan Vishnu
Mangalam Garuda Dhwajaa
Mangalam Pundarikaaksham
Mangalaay Tanou Hari

bottom of page