top of page

Kabir Doha

iTablaPro Settings : 

Pitch : C   ( A#  for class) 

Taal : Sooltaal  Tempo : 230

Play Audio: 

Kabir/Gundecha Brothers - Unknown Artist
00:00

Jheeni Jheeni - 2

Beeni Chadariya -2

Kaahe ke taana Kaahe ke Bharni -2

Kaun taar Se beeni chadariya

Jheeni Jheeni Jheeni

 

Ingla Pingla Taana Bharli -2

Sushman Taar Se Beeni Chadariyaa

Jheeni Jheeni Jheeni

 

Aath Kamal Dal Charkha Dole -2

Paanch Tatva Guni Keenhi chadariya

Jheeni Jheeni Jheeni

 

Jo Chaadar Soor Nar Muni Odhee -2

Odhee ke Maili Keeni Chadariya -2

Daas Kabir jatan se odhi -2

Jyun ki Tyun Dhar Teeni Chadariya 

Jheeni Jheeni Jheeni

Sool Taal

Dha Dha | Dhin Ta | Kita Dha | Tita Kata | Gadi Gana

x                 0              1                  2                 0 

Raag Charukesi

Aaroh : S R G M P D N

Avroh : S N D P M G R S 

Start video at 1:15 sec for class content

Learn Sool Taal 

bottom of page